ISÄNNÖITSIJÄT JA TALOYHTIÖT

Isännöitsijä, onko taloyhtiöissäsi ongelmia lämmityksen ohjauksen kanssa? Tuntuuko siltä, että asukkaat eivät koskaan ole tyytyväisiä oman asunnon lämpötilaan? Onko niin, että kauttaaltaan taloyhtiön asukkaat ilmoittavat lämmityksen riittämättömyydestä, patteri on kylmä eikä siellä lämpö kierrä lainkaan. Joku ilmoittaa liian korkeasta lämpötilasta, avaa ikkunan ja jättää sen jopa yöksi auki! Voisiko lämmityksen ohjausta parantaa jollakin pikaisella ratkaisulla? Lämpöä saadaan kyllä lisää ohjattua vesikiertoiseen patteriverkostoon nostamalla lämmitystä lämmöjakohuoneesta, mutta se johtaa usein siihen, että asuntojen lämpötila erot kasvavat ja lämmityslasku nousee uudelle tasolle! Lämpöenergian kulutus siis kasvaa, mutta varsinainen ongelma, eli epätasainen lämmittäminen ei poistu taloyhtiöstä. Lämpötilan nostaminen, toisin sanoen säätökäyrän muuttaminen korkeammaksi aiheuttaa sen, että ikkunoita avataan siedettävän lämmötilan saavuttamiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kuulevat taloyhtiöissä usein samat valitukset taloyhtiön asukkailta kuin isännöitsijä. Mitä enemmän asukkaita- ja asuntoja taloyhtiössä on, sitä enemmän on mielipiteitä oikeasta lämpötilasta - mikä lämpötila on siis riittävä? Suositus lämpötila oleskelutiloissa on lämmityskaudella +21 celsius-astetta, makuuhuoneessa riittää yleensä +20 tai allekin. Lämpötila asiat ovat mielipide kysymyksiä, eikä niihin saa oikeaa yhteneväistä vastausta. Tärkeää kuitenkin on, että patteriverkoston tasapaino on kunnossa ja lämpö jakautuu tasaisesti asuntoihin.

AirExet on lvi suunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto, joka palvelee isännöitsijöitä ja taloyhtiöitä vankalla vuosien tuomalla ammattitaidolla kaikessa LVI suunnitteluun liittyvissä asioissa. Tuomme tässä muutamia asioita esille, joilla voidaan korjata lämmitykseen liittyviä haasteita taloyhtiössä, parantaa energiataloudellista lämmityksen ohjausta ja ennenkaikkea lisätä asumisviihtyvyyttä.

Patteriverkoston perussäätö - patteriverkoston tasapainotus

Patteriverkoston perussäätö, toiselta nimeltä patteriverkoston tasapainotus on välttämätön toimenpide kiinteistöissä tietyin väliajoin, usein siihen johtaa selkeä syy. Syitä ovat esimerkiksi juuri epätasainen lämmön ohjautuminen asuntojen välillä, korkeat lämmityslaskut tai asukkaiden ilmoitukset liian matalista lämpötiloista. Patteriverkoston perussäätö ja tasapainotus on ajankohtainen myös silloin, kun verkostosta kuuluu epämiellyttävää ääntä, patteriventtiilit ovat huonokuntoiset ja termostaatit eivät reagoi asunnon lämpötilamuutoksiin. Syy voi olla myös vesikiertoisen patteriverkoston nykyinen kunto, jonka on käynyt arvioimassa asiaan perehtynyt alan ammattilainen, tekninen isännöitsijä, LVI suunnittelija tai muu ulkopuolinen LVI alan konsultti. 

Patteriverkoston perussäätö ja tasapainotus toteutetaan asunto osakeyhtiöissä, joissa on vesikiertoinen patteriverkosto. Puhutaan yleensä noin 15 vuoden välein tehtävästä perussäädöstä, joka lyhykäisyydessään sisältää seuraavat asiat: suunnittelua varten tarvitaan lämpöjohtokuvat. LVI insinööri kerää tiedot huoneiden ikunoiden lukumäärän, selvittää patterien koot, merkit ja mallit, sekä suunnittelee virtaamien määrät vesikiertoisen verkoston ja asunnon pattereille.  Toteutukseen valittu LVI urakoitsija huolehtii, että esisäätöarvot huonekohtaisissa patteriventtiileissä vastaa LVI suunnittelijan laatimia lukemia. Vesikiertoisen patteriverkoston toiminta on silloin mutkatonta kun verkostossa on tasainen virtaus, huonekohtaiset patteritermostaatit  ja venttiilit ovat toimintakuntoisia ja virtaamat LVI suunnitelman mukaisia. Patteriverkoston tasapainotuksessa säädetääm myös linjasäätöventtiilit, myös niille lasketaan esisäätöarvot.

Patteriverkoston perussäädön yhteydessä keskustellaan yleensä lämmitysenergian säästöistä. Pitää paikkansa se väittämä, että kun patteriverkoston perussäätö ja tasapainotus on tehty oikein, energiansäästö ja lämmityksen ohjaus on energiataloudellista.

Oikeita toimia aloittaa taloyhtiön lämpötila ongelmien ratkaiseminen on aloittaa toimet lämmitysjärjestelmän kartoituksella, lämpötilojen mittaamisella ja selvittää todelliset lämpötilat. Patteriverkoston perussäätö ja tasapainotus toimenpidettä ei kannata lähteä tekemään mutu tuntuman pohjalta. Perussäätö vaatii aina huolellisen valmistelun niin suunnittelun kuin urakoinninkin osalta.

Mittaamiseen löytyy erilaisia keinoja, esim. huoneistoon asennettavat kiinteät huonelämpötila anturit ovat varma tapa selvittää asuntojen lämpötilan käyttäytyminen. Käsimittarilla mittaaminen kertaluonteisena toimena ei ole luotettava. Kaikkien asuntojen käsin mittaus vaatii myös huoneissa käymisen useaan kertaan, joka ei ole asukkaalle mieleinen toimenpide lainkaan. Suosittelemmekin huonekohtaisia lämpötila antureita lämmityksen ohjauksessa.

Kaikkinensa patteriverkoston perussäätö ja tasapainotus, sekä ylipäätän lämmitysjärjestelmän laitteiston oikeanlaiset mitoitukset ja säädöt parantavat taloyhtiön energiantehokkuutta. 

Isännöitsijä, meiltä saatte lämmityksen parantamiseen seuraavia palveluita: Patterverkoston perussäätö - Patteriverkoston tasapainotus - Lämmitysjärjestelmän kartoitus - Lämmitysjärjestelmän saneerauksen suunnittelu - Energiakatselmus - Energiatodistus - LVI suunnittelu

Lue lisää sivulta patteriverkoston perussäätö: http://www.airexet.fi/palvelut/patteriverkoston-perussaato